Caroline houdt zich graag bezig met het (her)inrichten van financiële processen (AO/IC) en het (her)inrichten van SAP. Steeds maakt zij samen met de mensen op de werkvloer een plan van aanpak om te kunnen implementeren en daarmee een verbeterslag te kunnen invoeren en borgen. Zij schakelt snel op operationeel en tactisch niveau zonder hierbij de strategische kaders en doelen uit het oog te verliezen. Het is inmiddels haar tweede natuur om zich, zowel op hoofdlijnen (op MT niveau), als op detailniveau te begeven. Deze combinatie geeft haar veel voldoening in het werk en wordt met veel enthousiasme uitgevoerd.
Caroline zie je vaak terug bij de complexere financiële administraties, in matrix organisaties, bij Shared Services Centers en werkt graag mee aan reorganisaties en veranderingstrajecten in zowel de profit als de non-profit sector. Zij heeft oog voor de mensen en door haar ervaring in veranderingstrajecten in combinatie met gedegen inhoudelijke kennis van financiële processen is zij een sterke zelfstandige die op natuurlijke en proactieve wijze mensen aan haar bindt en resultaat bereikt.
Stacks Image 766