Claudia Gerlach is een all-round management professional met een analytische geest en een oprechte interesse in mensen. Zij draagt graag eindverantwoordelijkheid en deinst niet terug voor moeilijke beslissingen als de project- of bedrijfsdoelstellingen hierom vragen. Haar ervaring en interesse liggen bij het begeleiden van ondernemingen tijdens een (financieel) verbetertraject. Herstructurering van activiteiten of bedrijfsonderdelen als gevolg van bijvoorbeeld een fusie of overname ligt haar bij uitstek. De langetermijn doelstelling van de onderneming en een gezond werkklimaat, dat uit gaat van de kracht van het individu, zijn voor Claudia altijd leidend.
Stacks Image 766