Henk Jeukens staat bij opdrachtgevers, projectmedewerkers, (ex)-collega’s bekend als een snelle en scherpe analyticus en een gedreven manager met oog voor zowel de te behalen resultaten als de medewerkers/betrokkenen die daarbij een rol spelen. Bij complexe probleemstellingen in organisaties heeft hij oog voor de strategische aspecten doch weet ook oplossingen tot in detail aan te geven en te (laten) implementeren. Henk Jeukens is creatief in het vinden van soms ook onconventionele oplossingen. Hij weet zijn teamgenoten boven zichzelf uit te laten stijgen en het schijnbaar onmogelijke toch mogelijk te maken.
Stacks Image 766