Zorg
Stacks Image 601


De zorgvraag neemt hand over hand toe. De maatschappij stelt steeds hogere eisen als het gaat om kwaliteit van de zorgverlening en patiënt- en cliëntvriendelijkheid. De jaarlijks stijgende kosten van de zorg vormen een bedreiging voor de betaalbaarheid op de langere termijn. Vergoedingen worden gelimiteerd, voorwaardem en kwaliteitseisen worden aangescherpt. Diverse risico’s worden afgewenteld op de zorginstelling. Gevolg is dat deze zorginstellingen kritisch naar hun processen moeten kijken om hun doelmatigheid substantieel te verhogen bij minimale gelijke of hogere service en dat alles bij een sterk krapper wordende arbeidsmarkt. Dit is een situatie die de zorginstellingen nog nooit hebben mee gemaakt. Zij zijn niet bekend met druk op de financiële resultaten, concurrentie, efficiëncy drives, etc.

Daarentegen is dit in de sector Industrie&Handel een bekend feit. Daar is al veel gewerkt met het verbeteren van processen t.b.v. lagere kosten en hogere customerservice. De visie van de Archosgroup is dat deze kennis en ervaring van Industrie&Handel prima ingezet kan worden om de zorgsector te helpen de grote uitdagingen aan te gaan.
De mensen van de Archosgroup hebben een zeer ruime ervaring in de Industrie&Handel met het verbeteren van processen, het doorvoeren van veranderingen en het scheppen van de voorwaarden voor het verbeteren van de productiviteit en de klantentevredenheid. Tevens hebben zij zich de laatste jaren erop toegelegd deze kennis en ervaring te vertalen naar en toe te passen in de zorgsector.