LogiZ
Stacks Image 2006

Optimalisering van zorgprocessen is een belangrijke uitdaging voor de zorg in de komende jaren. Om die reden hebben de twee brancheorganisaties in de zorg en de logistieke beroepsvereniging samen het initiatief genomen om, met subsidie van het ministerie van VWS, een modulair opleidingenhuis te ontwikkelen. Met het aanbieden van de ontwikkelende modules moet de logistieke kennis in de ziekenhuizen en van zorgondernemers in verpleging, verzorging en thuiszorg vergroot en verbeterd worden.


Het doel van een LogiZ lesprogramma is mensen (werkzaam in de zorgsector) een andere focus te bieden om tegen zorgprocessen aan te kijken. De zorgvraag van klanten/cliënten en het zorgproces dat zij ervaren wordt hierbij als uitgangspunt genomen. Het LogiZ lesmateriaal is voor de sector op maat gemaakt. Met gerichte opdrachten over de eigen werksituatie, begeleiding op het werk en plenaire bijeenkomsten wordt de kennis over de patiënten/cliënten- en goederenlogistiek door werknemers van ziekenhuizen en zorginstellingen direct gekoppeld aan de praktijk. Daarmee levert de opgedane logistieke kennis direct resultaat op.
Stacks Image 1035
Stacks Image 1039
Stacks Image 1037
Stacks Image 1082
Stacks Image 1090