Business Continuïty
Stacks Image 1890

Iedere organisatie kan te maken krijgen met verstoringen, rampen, incidenten of aanvallen. De meeste organisaties herkennen niet dat het van groot belang is je processen hier tegen te beveiligen, om de dagelijkse gang van zaken te kunnen garanderen en stabiliteit te kunnen waarmaken.

Om kunnen gaan met verstoringen en incidenten vereist een robuust Conituïteits Management programma. Onze aanpak is een degelijk framework voor het opzetten van een Business Continuïteits Plan om de dagelijkse gang van zaken door te laten gaan in het geval van een urgentie en de veiligheid van medewerkers te waarborgen.

Archos Group adviseert en ondersteunt bij de implementatie van een veilige Business Continuïteits omgeving. Hiervoor hebben we een toolbox ontwikkelt met daarbij een gestandaardiseerde aanpak inclusief trainingsmaterialen voor al uw medewerkers.