Quality & Compliance
Stacks Image 1948


Quality & Compliance Management spelen een cruciale rol in de supply chain van zorgproducten. Steeds meer elementen van de supply chain worden uitbesteed. Een integrale aanpak die voldoet aan diverse elementen van wet- en regelgeving is daarbij van groot belang. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar medewerkers, faciliteiten en systemen maar zeker ook naar leiderschap.

Leiderschap is essentieel in een organisatiebrede aanpak en betrokkenheid van ale medewerkers voor de beste procesprestaties.

De Archos aanpak voor TQM is gebaseerd op de principes van het INK model zoals vastgelegd bij de European Foundation of Quality Management (EFQM).


quality